Plinske inštalacije

Izvajamo plinske inštalacije za manjše in večje objekte kar zajema:

  • Napeljevanje zunanjega plinovoda
  • Izdelava plinskega cevnega omrežja v notranjosti
  • Dobava in montaža plinskih kotlov
  • Preiskus plinske inštalacije
  • Dobava in montaža INOX dimnikov
  • Montaža čistilnih kosov, zapornih elementov, plinomerov in hišnih regulatorjev tlaka plina
  • Podometna ali nadometna izvedba plinske napeljave
  • Preverjanje napeljave
  • Sanacija ali prestavitev plinskih inštalacij

galerija: